УГОДА КОРИСТУВАЧА

ПРАВИЛА ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ТА КЛІЄНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE

 

Правила взаємодії інтернет-магазину та клієнтів інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE (далі у тексті – Правила, Правила взаємодії, Публічний договір) – документ, що визначає порядок купівлі-продажу товарів через інтернет-магазин відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України (ЦКУ), який являється публічним договором купівлі-продажу товару та надання послуг, пов’язаних з оформленням купівлі та її доставкою, текст якого розміщений на вебсайті інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE  за адресою sanahunt.com.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому документі наведені нижче терміни мають такі значення: 

Авторизація – вхід у персональний кабінет Клієнта, який полягає у вказівці у відповідних полях вебсторінки логіна та паролю зареєстрованих Клієнтів і натисканні кнопки «Увійти». 

Активація – процедура, яка проводиться відповідно до порядку та умов, встановлених цим документом, яка передбачає верифікацію даних Клієнта, дає Користувачу право та технічну можливість здійснити купівлю за допомогою інтернет-магазину.

Акцепт – повне та беззастережне прийняття Користувачем (Клієнтом, Покупцем) умов публічного договору. З моменту прийняття умов Публічного договору інтернет-магазин в особі його власника і Користувач сайту (Клієнт, Покупець) є його Сторонами.    

Блокування – дії технічного та організаційного характеру, які здійснюються уповноваженими співробітниками інтернет-магазину, спрямовані на обмеження чи тимчасове зупинення можливості Користувача (Клієнта, Покупця) отримувати доступ до сервісів сайту з метою припинення і в якості запобіжних заходів проти правопорушень і порушень даного документу в порядку, встановленого в ньому. 

Договір купівлі-продажу Товару (угода) – угода, яка укладається за допомогою інтернет-магазину Продавцем і Покупцем, з метою провести між ними товарно-грошовий обмін. Умови угоди встановлюються даним документом.

Замовлення – оформлений відповідно до порядку запит Покупця на придбання Товарів, обраних в інтернет-магазині, оформлений за допомогою електронної форми на сайті самим Клієнтом і/або повідомлений телефоном через співробітника Контакт-центру. Підтвердженням факту оформлення Замовлення є надання йому унікального ідентифікаційного номера з 8 цифр.

Інтернет-магазин SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE (інтернет-магазин) — сайт, який продає товари за допомогою мережі Інтернет. 

Інформація приватного характеру – персональні дані Клієнта, інформація, яка дозволяє, при її використанні окремо чи в комбінації з іншою доступною інформацією, ідентифікувати Клієнта.

Клієнт – зареєстрований Користувач.

Код авторизації, Код знижки – обліковий запис Клієнта і його особистий унікальний ідентифікатор на сайті, який є також кодом накопичувальної знижки та доступом до Персонального кабінету Клієнта.

Кодове слово – унікальне слово (сукупність слів, букв, цифр), яке використовується для ідентифікації та верифікації Користувача. 

Сторона – Продавець чи Покупець згідно з укладеною угодою.  

Логін Користувача/Клієнта (ім’я Користувача/Клієнта) – ідентифікатор Користувача/Клієнта на сайті, що слугує для позначення його в системі, який одночасно використовується для доступу до особистої сторінки Користувача/Клієнта, а також для других цілей, вказаних у цьому документі. 

Публічний договір (Оферта) – публічна пропозиція інтернет-магазину в особі його власника, адресована будь-якій фізичній особі, прийняти та виконувати умови даного документу, які містяться в ньому, включно з усіма його додатками. 

Пароль доступу до облікового запису – аналог власноручного підпису Клієнта, який використовується для ідентифікації Клієнта. 

Партнер інтернет-магазину – виробник, постачальник і/або ліцензіар товарів та послуг доступних через інтернет-магазин; компанія, ім’я і логотип яких можуть бути на сторінках інтернет-магазину.  

Персональний кабінет Клієнта – електронна сторінка на сайті, яка містить інформацію про персональні дані Клієнта, дату реєстрації, проведені Клієнтом операції, надані послуги Службою підтримки, придбані товари, суми оплати, а також іншу інформацію.  

Покупець – Клієнт, який уклав угоду купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформлення Замовлення від Продавця і здійснює купівлю Товару чи послуги за допомогою інтернет-магазину. 

Користувач (потенційний Клієнт) – фізична особа, яка внаслідок переходу на адресу сайту з використанням веббраузера чи будь-якої іншої програми і/або технічних пристосувань, отримала можливість показу змісту вебсторінок сайту і, залежно від скоєних нею дій, може отримати статус Клієнта чи Покупця.

Продавець – інтернет-магазин в особі його Власника. 

Реєстрація – процедура створення особистої сторінки Користувача на сайті, під час якої Користувач шляхом заповнення відповідних форм надає системі необхідну для використання сервісів сайту інформацію. Реєстрація вважається завершеною тільки у випадку успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на сайті інструкцій. Прийняття Користувачем умов даного документу є обов'язковим етапом процедури реєстрації. По завершенню процедури реєстрації Користувач отримує статус Клієнта.   

Сайт – вебсайт інтернет-магазину https://sanahunt.com (далі – Сайт), який становить собою комунікаційну платформу для розміщення інформації про товари та послуги, умови їх продажу і взаємодію з інтернет-магазином. 

Служба Підтримки (Контакт-центр) – співробітники інтернет-магазину (залучені на договірних засадах треті особи), які здійснюють безпосереднє керування сайтом, виконують технічні, організаційні та інші функції для забезпечення функціонування сайту та його сервісів, інформаційну, консультаційну та іншу підтримку Користувачів сайту, Клієнтів, Покупців. 

 

Власник інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE – ТОВ «Деіра-Трейд», код ЄДРПОУ 42976031, законний користувач прав інтелектуальної власності торгової марки “SANAHUNT САНАХАНТ”.

Зміст сайту інтернет-магазину – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включно з текстами літературних творів, їх назвами, передмовами, анотаціями, статтями, ілюстраціями, обкладинками, графічними, текстовими, фотографічними, похідними, складовими та іншими творами, користувацькими інтерфейсами, візуальними інтерфейсами, назвами торговельних марок (знаків для товарів та послуг), логотипами, програмами для ЕОМ, базами даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і положення даного змісту, яке входить в склад сайту, та інші об’єкти права інтелектуальної власності всі разом і/або окремо, що містяться на сайті інтернет-магазину. 

Товар – об’єкт купівлі-продажу (виріб, річ, аксесуар), не вилучений і не обмежений в цивільному обороті, представлений до продажу в інтернет-магазині SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE, шляхом розміщення у відповідному розділі інтернет-магазину. 

Ціна – встановлена на сайті вартість Товару, дійсна на момент укладання угоди. 

Cookies – невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому дискові, що дозволяють розпізнати комп’ютер Користувача (Клієнта) при подальших відвідуваннях сайту.  

Web beacons – також відомі як single pixel або clear gif technology, або action tags, веб маяки – електронні зображення, які дозволяють інтернет-магазину вести підрахунок відвідувачів, що звернулися до певної сторінки; використовуються як технологія збору статистичної інформації, можуть використовуватися на сайті. 

 

Терміни, які використовуються для позначення функцій сайту, його функціональних елементів, розділів і окремих сервісів, використовуються в тому вигляді, в якому вони вжиті в інтерфейсі сайту. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Інтернет-магазин SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE – зареєстрована в установленому порядку і чинна відповідно до законодавства України юридична особа з фірмовим найменуванням «Деіра-Трейд», організаційно-правовою формою ТОВ (товариство з обмеженою діяльністю) і юридичною адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, дім 10, офіс 47, що здійснює свою діяльність за допомогою інтернет-ресурсу sanahunt.com і супутніх йому сервісів.

 

Цими правилами, що регулюють відношення інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE та Користувача (Клієнта, Покупця) протягом всього періоду надання Послуг і доступу Користувача (Клієнта, Покупця) до персоналізованих сервісів Сайту, показуються взаємні права та обов’язки інтернет-магазину в особі його Власника (Продавця) і Користувача (Клієнта, Покупця) у формі Публічного договору (оферти). Використання сервісів сайту, а також всі відносини між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) й інтернет-магазином, пов’язані з використанням сервісів сайту, регулюються цими правилами.   

Використовуючи будь-який із сервісів сайту чи скориставшись будь-якою його функціональною можливістю, Користувач (Клієнт, Покупець) підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та всіма іншими умовами, викладеними на сторінках сайту, виражає свою безумовну згоду з усіма умовами цих Правил, розуміє і приймає умови Публічного договору в повному обсязі без яких-небудь винятків і застережень і зобов’язується виконувати їх повною мірою, а також негайно припинити використання сервісів у випадку незгоди з будь-якою з умов. Користувач підтверджує, що проінформований відносно поширення умов Правил на всі наявні на цей момент сервіси сайту, а також на будь-який їх розвиток і/або додавання нових сервісів. 

 

Акцептом (прийняттям) умов Публічного договору вважається факт використання сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме: переходу Користувачем на його адресу з використанням веббраузера або будь-якої іншої програми і/або технічних пристосувань, що дають можливість показу змісту вебсторінок сайту. Якщо Користувач (Клієнт, Покупець) з яких-небудь причин не згоден з умовами цих Правил повністю чи частково, власник інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE просить його покинути даний сайт. Всі повідомлення, сповіщення, претензії та будь-яка інша кореспонденція, що направляється одна одній Сторонами Публічного договору, вважаються спрямованими належним способом в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень у межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями способом (повідомлення форуму, форми зворотного зв’язку, публікації й т. д.). Кореспонденція вважається також спрямованою належним способом, якщо вона спрямована Сторонами в письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

Власник інтернет-магазину залишає за собою право змінювати ці Правила без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Правил набуває чинності в момент її розміщення на вебсайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил. Чинна редакція Правил завжди знаходиться на сторінці за адресою https://sanahunt.com/.

 

Весь зміст сайту інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE захищено авторськими правами власника інтернет-магазину і/або третіх осіб, права яких були передані власнику сайту на законних підставах у рамках реалізації даного проєкту. Використання матеріалів сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідне укладання ліцензійних угод (отримання ліцензій). 

При цитуванні матеріалів сайту, включно з охоронюваними авторськими творами, посилання на сайт обов’язкове і можливе тільки після попереднього узгодження з власником інтернет-магазину. 

 

Центр обслуговування клієнтів знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 8/16, SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE

 

Номер телефону Контакт-центру – (044) 344 28 63

 

 

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ТА КОРИСТУВАЧА

 

Взаємні права та обов’язки показані та деталізовані цими Правилами взаємодії. Власник інтернет-магазину рекомендує особам, які не досягли 18 років, утриматися від доступу до персоналізованих сервісів сайту. Інтернет-магазин SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE не збирає навмисно відомостей, які надійшли від неповнолітніх осіб, включно з персональними даними, не використовує і не орієнтує зміст сайту на неповнолітніх. Відповідальність за дії неповнолітніх осіб, включно з придбанням ними Товарів інтернет-магазину з використанням сайту, покладається на законних представників неповнолітніх осіб.

Право на користування послугами інтернет-магазину мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку і мають повну дієздатність – у тому числі право укладати договори, які мають юридичну силу, відповідно до чинного законодавства України. Для підтвердження статусу Клієнта інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE необхідно заповнити реєстраційну форму. При цьому власник інтернет-магазину залишає за собою право відхилити будь-яку заявку на купівлю, здійснити блокування Користувача (Клієнта) без вказівки причин. 

Користувач бере на себе обов’язки не вживати дій, які можуть розглядатися як ті, що суперечать і порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері права інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту та сервісів сайту. 

Ніщо в цих Правилах не може розумітися як встановлення між Користувачем (Клієнтом, Покупцем) та інтернет-магазином агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Правилами.

З усіх питань щодо інформаційної підтримки Користувач (Клієнт, Покупець) може звертатися в Центр обслуговування Клієнтів або Контакт-центр інтернет-магазину.

 

Користувач (Клієнт, Покупець) має право:

• отримати доступ до використання сайту після дотримання вимог про реєстрацію;

• користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, що пропонуються на сайті; 

• ставити будь-які питання, що належать до послуг інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться в розділі сайту; 

• користуватися сайтом винятково в цілях і порядку, передбачених Правилами, і не заборонених законодавством України; 

• в будь-який момент вимагати від інтернет-магазину видалення Коду авторизації та/або блокування Персонального кабінету Клієнта на сайті інтернет-магазину на підставі відповідної вимоги, спрямованої власнику інтернет-магазину в письмовому вигляді. 

Зобов'язання Користувача при Реєстрації

Для придбання Товару з каталогу інтернет-магазину SANAHUNT LUXURY DEPARTMENT STORE на сайті, а також для доступу до персоналізованих сервісів сайту Користувач погоджується надати вірогідну і повну інформацію з питань, зазначених при Реєстрації, і необхідну для виконання зобов'язань з боку інтернет-магазину щодо Товару, що купується, та/або доступу до персоналізованих сервісів сайту. Користувач також зобов'язується підтримувати цю інформацію в актуальному стані. У разі надання невірної інформації, або якщо у власника інтернет-магазину є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна і/або невірогідна, власник інтернет-магазину має право блокувати Персональний кабінет Клієнта та/або видалити Код авторизації й відмовити Користувачеві (Клієнту) у використанні своїх сервісів.

 

Зобов'язання Користувача при використанні сервісів Сайту 

Користувач (Клієнт) бере на себе зобов'язання не використовувати сервіси сайту з метою: 

• порушення прав неповнолітніх